GEDOK Karlsruhe – Stowarzyszenie zarejestrowane

Stowarzyszenie Wspólnot Artystek i Sponsorów Sztuki

GEDOK – Stowarzyszenie Wspólnot Artystek i Sponsorów Sztuki (Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden e.V) - jest jednym z trzech największych stowarzyszeń artystów w Niemczech i najstarszą interdyscyplinarną organizacją, zrzeszającą artystki. Organizacja liczy ponad 2800 członkiń.

 

GEDOK zostało założone przez Idę Dehmel (1870-1942) w Hamburgu w 1926 roku. Pierwotnie GEDOK nosiło nazwę Wspólnota Niemieckich i Austriackich Stowarzyszeń Artystek Wszystkich Form Sztuki (Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen). Ida Dehmel była nie tylko kobietą wspierającą sztukę, ale także działaczką na rzecz praw kobiet. Z okazji 150 rocznicy jej urodzin,w 2020 roku, we współpracy wszystkich lokalnych oddziałów GEDOK, powstał program pod hasłem Artystki dla przyszłości.

 

GEDOK w Karlsruhe wspiera wszystkie artystki, w szczególności kobiety, zajmujące się sztuką współczesną. Galeria GEDOK w Karlsruhe oferuje swoją przestrzeń zarówno wystawom zbiorowym i indywidualnym, jak i projektom związanym z intermediami. W miejscu tym odbywają się także różnorodne wykłady i spotkania promujące sztukę.

 

Na międzynarodowych targach sztuki art Karlsruhe, miasto Karlsruhe jest reprezentowane przez GEDOK i Regionalne Stowarzyszenie Artystków i Artystów Plastyków (Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler - BBK).

 

We współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi placówkami kulturalnymi oraz w ramach festiwali, takich jak Frauenperspektiven - Perspektywy Kobiet (1991-2015) czy Europäische Kulturtagen - Europejskie Dni Kultury, GEDOK w Karlsruhe organizuje również koncerty, spotkania i wystawy u swoich partnerów. Do partnerów GEDOK Karlsruhe należą: Towarzystwo Literackie PrinzMaxPalais (Literarischen Gesellschaft im PrinzMaxPalais), Badeńska Biblioteka Krajowa (Badische Landesbibliothek), Galeria Domu Artystów Regionalnego Stowarzyszenia Artystków i Artystów Plastyków (Künstlerhaus-Galerie des BBK) oraz Prezydium Okręgu Administracyjnego (Regierungspräsidiums).

 

GEDOK w Karlsruhe jest wydawcą publikacji, antologii, katalogów, zbiorów nut, a także płyt CD.

 

GEDOK to niezależna politycznie i wyznaniowo organizacja non-profit, finansująca swoją działalność ze składek, darowizn, crowdfundingu i funduszy z projektów, promujących sztukę.

 

Jak wspierać kulturę?

 

Osoby zainteresowane sztuką mogą wesprzeć naszych artystów. Oferujemy bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia. Dzieła sztuki z wystaw GEDOK są do nabycia z 5% rabatem. Wszystko to za symboliczne 6€ miesięcznie.

 

>> Wspieraj

  

Jak zostać artystką GEDOK?

 

O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Komisja, która dba o jak najwyższy poziom artystyczny. Przynależeć można do jednej lub kilku niżej wymienionych grup: sztuki użytkowe/projektowanie sztuki, sztuki wizualne (malarstwo, grafika, instalacje, rzeźba, performance, sztuka performatywna/sztuka interdyscyplinarna, fotografia/sztuka nowych mediów, literatura, muzyka). Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia szkoły, która gwarantuje wykształcenie muzyczne lub z zakresu sztuk pięknych i/lub dowód pracy związanej z działalnością kulturalną. Członkowie GEDOK mają możliwość udziału w konkursach i przetargach: GEDOK-Kunstpreise FormART Elke und Klaus Oschmann-Preis, Dr. Theobald-Simon-Preis, das BundesKonzert – co dwa lata, Ida-Dehmel-Literaturpreis, Literatur-Förderpreis GEDOK na terenie całego kraju.

 

>> Informacje o sztukach plastycznych Aplikuj do jednej z grup

 

GEDOK i partnerzy

GEDOK angażuje się także w projekty związane z równością płci i opowiada się za równością we wszystkich obszarach twórczości artystycznej.

 

>> Komunikat w sprawie Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021: Artystki za równością w świecie sztuki

 

GEDOK jest znane i reprezentowane na arenie międzynarodowej i jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Sztuk Pięknych, Niemieckiej Rady Muzycznej czy Niemieckiej Rady Kultury. Lista placówek, z którymi GEDOK współpracuje, podana jest poniżej: Archiv Frau und Musik Frankfurt / Main, Auswahlgremium "Kunst am Bau" der Bundesregierung, Culture Action Europe, Internationale Gesellschaft der Bildenden Kunst (IGBK) und Europäische Gremien; Deutscher Musikrat DMR; Deutscher Kulturrat; Stiftung Kunstfonds; VG-Bildkunst; Deutsche Literaturkonferenz; Gabriele-Münter-Preis; Künstlersozialkasse (KSK) und Deutscher Frauenrat.

 

>> Nasi partnerzy

 

Informacje o aktualnych wnioskach i konkursach GEDOK oraz linki do innych lokalnych oddziałów znajdują się na stronie GEDOK

 

 

(Przetłumaczenie: Małgorzata Suzanna Sykacz)


 

Działalność GEDOK pod patronatem miasta Karlsruhe