Wspieramy Artystki od 1926 roku

GEDOK Karlsruhe 1929 – 1949 – obecnie

Protektorka artystów i sztuki, Ida Dehmel (1870-1942), założyła GEDOK w 1926 roku w Hamburgu. Skrót GEDOK pochodzi od pierwortnej nazwy stowarzyszenia Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen (Wspólnota Niemieckich i Austriackich Stowarzyszeń Artystek Wszystkich Form Sztuki).

Założycielka GEDOK, Ida Dehmel, pragnęła wspierać swoją działalnością pracę młodych, utalentowanych artystek, ułatwiając im rozwój. Istotnym aspektem było także wzmocnienie relacji między artystkami a protektorami sztuki.

GEDOK jest najstarszą i największą tego typu organizacją w Europie. Co więcej, GEDOK wspiera wszystkie rodzaje sztuki: sztukę wizualną (malarstwo, grafikę, instalacje, rzeźbę, fotografię, video, sztukę nowych mediów, performance), sztukę użytkową/projektowanie sztuki, muzykę, literaturę, sztukę performatywną (sztukę interdyscyplinarną, aktorstwo, taniec).

 

Założone w 1912 roku ‘Bund Badischer Künstlerinnen’ angażowało się od 1927 roku w działalność Związku Artystek (Künstlerinnenverband) w Hamburgu i zostało oficjalnie zatwierdzone na 3 corocznym zgromadzeniu oddziałów GEDOK, które miało miejsce w 1929 roku.

Działalność lokalnego oddziału GEDOK w Karlsruhe została przerwana w 1933 roku z powodu ograniczeń o podłożu narodowosocjalistycznym. Działalność ta została jednak wznowiona w 1949 roku. Obecnie w skład GEDOK wchodzą 23 lokalne oddziały na terenie całych Niemiec.

 

W 1989 roku, GEDOK w Karlsruhe był jednym z inicjatorów festiwalu o nazwie Frauenperspektiven (Perspektywy Kobiet). Festiwal odbywał się co dwa lata od 1991 do 2015 roku, naprzemiennie z festiwalem Europäischen Kulturtagen Karlsruhe (Europejskie Dni Kultury). W ramach festiwalu Perspektywy Kobiet organizowano wiele wydarzeń kulturalnych z udziałem artystek z całego świata. Główną atrakcją była wystawa fotograficzna Frauen im Orient – Frauen im Okzident, o kobietach z krajów Zachodu i Wschodu. Wystawa była prezentowana w wielu miastach na terenie Europy i Afryki Północnej w latach 2003-2007. Artystki GEDOK prezentują swoją działalność artystyczną na Europejskich Dniach Kultury.

 

GEDOK w Karlsruhe dysponuje od 1992 roku własną galerią. Rokrocznie prezentowane są w niej wystawy pojedyncze i zbiorowe oraz odbywają się spotkania, prelekcje, przedstawienia teatralne. Program (archiwum od 2005 roku) obejmuje także koncerty i spotkania u partnerów GEDOK oraz projekty kulturalne organizowane przez miasto. Wystawy, spotkania i koncerty odbywają się także w ramach wymiany kulturowej z miastami partnerskimi (Nancy, Nottingham, Halle, Temeswar, Krasnodar). Oprócz organizacji i wsparcia wydarzeń kulturalnych, GEDOK jest wydawcą publikacji, zbiorów nut czy płyt CD.

 

GEDOK Karlsruhe za działalność międzynarodową otrzymało w 2011 roku nagrodę Badenii-Wirtenbergii, a w 2017 stowarzyszeniu w Karlsruhe przyznano European Dialogue Silver Award.

 

Placówka GEDOK w Karlsruhe była w 2017 organizatorem rozdania nagród GEDOK FormART 2017 Elke und Klaus Oschmann Preis oraz gospodarzem federalnej konferencji GEDOK i nadzwyczajnego zgromadzenia członków stowarzyszenia.

 

90-lecie GEDOK Karlsruhe. Przegląd jubileuszowego roku 2019. Projekty i publikacje

W ramach projektu artystycznego POTENZIALE w jubileuszowym 2019 roku, artystka sztuki medialnej - Sabine Schäfer zainicjowała i zrealizowała we współpracy z Glorią Keller, Iris Kamlah i Ute Reisner współczesną audiowizualną prezentacją cyfrową artystów GEDOK.

 

Projekt artystyczny POTENZIALE 2019

 

>> cyfrowa prezentacja artystek GEDOK

 

Frauen_Kunst_Perspektiven_...

 

>> wystawy

 

GEDOK Karlsruhe obchodzi 90 urodziny

 

Wywiad z Dr Christą Hartnigk-Kümmel >> pobierz nagranie

 

Margarete-Schweikert-Projekt

 

>> płyty CD, zbiory nut, koncerty

 

BLOG

 

>> Historia GEDOK – najważniejsze wydarzenia

Publikacje GEDOK 1929-1949-2019
Publikacje GEDOK 1929-1949-2019


Przetłumaczenie: Małgorzata Suzanna Sykacz; Bernhard Piosczyk